Contact

Praktijkadres:

Bosstraat 13A
3971 XA Driebergen

Afspraak maken:

Per mail info@mariekekrans.nl

Een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist is niet noodzakelijk.

Klachtenregeling

Als u een klacht hebt, kunt u die het beste eerst bespreken. In een gesprek met wederzijds begrip en respect kunnen vaak misverstanden en vooronderstellingen weggenomen worden, zodat een goede samenwerking mogelijk blijft.

Bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, of denkt u dat uw arts zich niet aan de voorschriften houdt, dan heeft de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders) een klacht- en tuchtrecht. Neemt u daarvoor contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NVAZ, mevrouw Versteegh, te bereiken op telefoonnummer 06-22103966. Desgewenst kunt u ook een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorggeschil, www.zorggeschil.nl of telefonisch via 0561 618711.

Privacy

In het kader van de wet AVG heeft u er recht op te weten wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurd die in de praktijk worden vastgelegd. 

De administratieve gegevens zoals adres, BSN, zorgverzekering en de naam van uw huisarts worden gebruikt voor niets anders dan contact met u, het medisch dossier en de facturering. Alleen na uw toestemming worden uw gegevens gebruikt voor overleg met uw huisarts of specialist.

Uw medische gegevens worden vastgelegd in een electronisch pati├źntendossier dat alleen voor deze arts toegankelijk is en niet gedeeld wordt. De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Uw gegevens worden langer bewaard als dit nodig is, bijvoorbeeld voor uw eigen gezondheid of die van uw kinderen.

U heeft recht op inzage en afschrift van de vastgelegde gegevens en recht op correctie, aanvulling of verwijdering als dat nodig mocht zijn. U kunt vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens.