Systeemopstellingen

Als de ziel iets wil ervaren, werpt zij een beeld voor zich uit en stapt er dan in.

(Meister Eckhardt, 1260-1328)

In onze gedragspatronen, neigingen en automatische reacties spelen halfbewuste en onbewuste dynamieken mee. Die kunnen te maken hebben met de familie waar wij uit komen, de organisatie waarin we werken, of een ander systeem waarin we ons bevinden. Deze dynamieken hebben invloed op ons psychische en lichamelijke gezondheid en op onze relaties. Ook kunnen ze te maken hebben met terugkerende patronen in wat ons overkomt.

Met een systeemopstelling kan deze dynamiek bewust beleefd en gezien worden. Hierdoor verandert onze verhouding tot het systeem en kunnen we innerlijke vrijheid verwerven die doorwerkt in ons dagelijks leven. Soms kan het echt een verlossing zijn.

Een systeemopstelling begint met een vraag. We zoeken samen naar elementen die met de vraag te maken hebben, zoals verschijnselen als moeheid, pijn, eenzaamheid. De vraag kan ook te maken hebben met de verhouding tot naasten of familieleden. De vraagsteller geeft al die elementen een plek in de ruimte. Daardoor wordt de dynamiek tussen de elementen zichtbaar en kan er een nieuw perspectief ontstaan. 

Voor een beschrijving van de methode is het boekje ‘Familieopstellingen’ van Nick Blaser aan te raden.

Een interview met Marieke Krans is hier te lezen