Werkwijze

Alles wat diepgaand wordt beschouwd opent een nieuw waarnemingsorgaan.

(J.W. von Goethe, 1749-1832)

Ieder mens wordt geboren met een bepaalde lichamelijke en psychische aanleg die zich gedurende het leven blijft ontwikkelen. De samenwerking tussen lichaam en ziel is voor iedereen anders, en creëert als het ware het instrument waarmee je je leven vormgeeft. Hierbij kunnen zich lichamelijke, psychische of psychosomatische obstakels en patronen voordoen, waar u iets aan wilt doen. 

In een eerste consult wordt de lichamelijke en psychische aanleg in beeld gebracht, zonodig gecombineerd met een lichamelijk onderzoek. Aan het eind van dit consult bespreken we de mogelijke aanpak van het probleem, waarbij de veerkracht en het zelfgenezend vermogen worden aangesproken en vergroot.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Behandeling met (antroposofische) medicatie
  • Voorstel voor specifieke therapie zoals kunstzinnige therapie, uitwendige therapie, euritmietherapie, biografische gesprekken
  • Voedingsadviezen
  • Coaching
  • Hartcoherentie training
  • Verwijzing voor verder onderzoek of behandeling

Zo nodig vindt overleg plaats met uw huisarts of behandelend specialist.